משכן

משכן
מִשְׁכֵּן(denom. of מַשְׁכּוֹן) to take a pledge; to seize, levy. B. Mets.81b מִשְׁכְּנוֹ בשעת הלואתו he made him give a pledge at the time when the loan was transacted; מ׳ שלא בשעתוכ׳ he seized it (through court proceedings) after the transaction of the loan. Ib. 113b שליחב״ד שבא למַשְׁכְּנוֹ when the court messenger comes to seize his goods. Shek. I, 3 את מי מְמַשְׁכְּנִין against whom was seizure (for the contribution of the half-Shekel) executed?Y. ib. II, beg.46c מכיון שב״ד ראויין למַשְכֵּן ולא מִישְׁכְּנוּ since the court had a right to seize and did not do so (because the claim was satisfied with another mans money). Cant. R. to I, 4 (play on משכני, ib.) מַשְׁכֵּינְנִי אחריך נרוצה execute levy against me (take my sanctuary, v. מַשְׁכּוֹן), yet after thee we run. Ex. R. s. 35 אני נוטל … ומְמַשְׁכְּנוֹ בעדם I take a righteous man from them and seize him for their guilt; a. fr.Part. pass. מְמוּשְׁכָּן; pl. מְמוּשְׁכָּנִים, מְמוּשְׁכָּנִין. Y. Shek. l. c. אין תורמין … ולא על הממ׳ in distributnig the Temple contributions we do not take into account that Which is being collected (and has not yet come in) or that which is to be obtained by seizure. Peah VIII, 8. B. Mets.73b, v. next w.; a. e. Hithpa. הִתְמַשְׁכֵּן, Nithpa. נִתְמַשְׁכֵּן to be seized. Ex. R. s. 51, beg. שנ׳ שתי פעמיםוכ׳ it (the sanctuary) was twice seized for their sins, v. מַשְׁכּוֹן. Ib. s. 35; Tanḥ. Vayakh. 9, יהא המשכן מִתְמַשְׁכֵּן עליהם, v. מִשְׁכּוֹן. ib. ויהיו מִתְמַשְׁכְּנִיןוכ׳ and they (the righteous) will be seized Num. R. s. 12 המשכן והמקדש יִתְמַשְׁכְּניּוכ׳ the Tabernacle and the Temple shall be seized ; a. fr.

Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature. . 1903.

Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

 • משכן — 1 v. לתת כמשכון, לתת בעבוט, להפקיד כעירבון, להפקיד כערובה, לשעבד (נכס) , להפקיד כנגד 2 v. ניתן כמשכון, ניתן בעבוט, הופקד כעירבון, הופקד כערובה, שועבד (נכס) , הופקד כנגד 3 מקום השתכנות, מקום להשתכן, מקום מגורים, בית מגורים, בניין, בית, מעון, דירה …   אוצר עברית

 • משכן אוהל-מועד — אוהל שהקים משה במדבר, אוהל משכן לארון הברית {{}} …   אוצר עברית

 • משכן בית-האלוהים — המקדש, בית ה בירושלים {{}} …   אוצר עברית

 • משכן-הכנסת — המבנה בו שוכנת כנסת ישראל {{}} …   אוצר עברית

 • משכן-הנשיא — מבנה קבוע בירושלים שבו גר נשיא המדינה {{}} …   אוצר עברית

 • אורוה — משכן לסוסים וחמורים, צריף לסוסים, מחסה לסוסים, מכלאת סוסים; מקום מזוהם ומלוכלך, חורב …   אוצר עברית

 • אורווה — משכן לסוסים וחמורים, צריף לסוסים, מחסה לסוסים, מכלאת סוסים; מקום מזוהם ומלוכלך, חורב …   אוצר עברית

 • נתן עירבון — משכן, שעבד {{}} …   אוצר עברית

 • Mishkan — Dieser Artikel oder Abschnitt bedarf einer Überarbeitung. Näheres ist auf der Diskussionsseite angegeben. Hilf mit, ihn zu verbessern, und entferne anschließend diese Markierung …   Deutsch Wikipedia

 • Stiftshütte — Dieser Artikel oder Abschnitt bedarf einer Überarbeitung. Näheres ist auf der Diskussionsseite angegeben. Hilf mit, ihn zu verbessern, und entferne anschließend diese Markierung …   Deutsch Wikipedia

 • Tabernakel (Judentum) — Dieser Artikel oder Abschnitt bedarf einer Überarbeitung. Näheres ist auf der Diskussionsseite angegeben. Hilf mit, ihn zu verbessern, und entferne anschließend diese Markierung …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”